BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU THÀNH

Mã số:882200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành
Địa chỉ:Sô´QL 91, Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành (ÐT: 836900)

Mã số:882230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa
Địa chỉ:Sô´tổ 20, Ấp Phú Hòa II, Xã Bình Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 837100)

Mã số:882310
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hòa
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành (ÐT: 837500)

Mã số:882250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh
Địa chỉ:Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành (ÐT: 666222)

Mã số:882270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cần Đăng
Địa chỉ:Sô´tổ 13, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành (ÐT: 838300)

Mã số:882350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh An
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Qưới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành (ÐT: 839300)

Mã số:882360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Nhuận
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành (ÐT: 660100)

Mã số:882320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi
Địa chỉ:Ấp Hòa Lợi 2, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành (ÐT: 661001)

Mã số:882300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thành
Địa chỉ:Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 662000)

Mã số:882330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hanh
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành (ÐT: 669100)

Mã số:882290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú
Địa chỉ:Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành (ÐT: 663100)

Mã số:882286
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 10
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: )

Mã số:882266
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 9
Địa chỉ:Ấp Hòa Thạnh, Xã Hoà Bình Thạnh, Huyện Châu Thành (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *