BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHỢ MỚI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHỢ MỚI

Mã số:881600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Mới
Địa chỉ:Sô´5, Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới (ÐT: 883201)

Mã số:881900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Luông
Địa chỉ:Ấp Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới (ÐT: 885907)

Mã số:881760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cái Tàu Thượng
Địa chỉ:Ấp Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới (ÐT: 884200)

Mã số:881880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hội Đông
Địa chỉ:Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới (ÐT: 622200)

Mã số:881980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp
Địa chỉ:Ấp Thị, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới (ÐT: 634650)

Mã số:881740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc An Hoà
Địa chỉ:Ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới (ÐT: 638100)

Mã số:881800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Giang
Địa chỉ:Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới (ÐT: 890300)

Mã số:881890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vàm Nao
Địa chỉ:Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới (ÐT: 632100)

Mã số:881700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiến Thành
Địa chỉ:Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới (ÐT: 631555)

Mã số:882000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Kiến
Địa chỉ:Ấp Long Định, Xã Long Kiến , Huyện Chợ Mới (ÐT: 636444)

Mã số:881741
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Bình
Địa chỉ:Ấp An Lương, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới (ÐT: 638534)

Mã số:881830
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thạnh Trung
Địa chỉ:Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Trung , Huyện Chợ Mới (ÐT: 621637)

Mã số:881660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Điền A
Địa chỉ:Ấp Long Định, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới (ÐT: 615499)

Mã số:881680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Điền B
Địa chỉ:Ấp Long Quới 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới (ÐT: 617511)

Mã số:881961
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phước Xuân
Địa chỉ:Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới (ÐT: 637005)

Mã số:881780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tấn Mỹ
Địa chỉ:Ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ , Huyện Chợ Mới (ÐT: 880000)

Mã số:881940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa An
Địa chỉ:Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hoà An, Huyện Chợ Mới (ÐT: 881100)

Mã số:881761
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hội An
Địa chỉ:Ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới (ÐT: 623123)

Mã số:881720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ
Địa chỉ:Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới (ÐT: 882800)

Mã số:881850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiến An
Địa chỉ:Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới (ÐT: 618001)

Mã số:881928
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An
Địa chỉ:Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới (ÐT: 884227)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *