BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-AN PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-AN PHÚ

Mã số:883700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Phú
Địa chỉ:Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú (ÐT: 826799)

Mã số:883730
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quốc Thái
Địa chỉ:Sô´tổ 20, Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú (ÐT: 825309)

Mã số:883830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hội Đông
Địa chỉ:Sô´tổ 8, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú (ÐT: 826510)

Mã số:883720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh An
Địa chỉ:Sô´tổ 5, Ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú (ÐT: 526199)

Mã số:883770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc
Địa chỉ:Sô´tổ 32, Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú (ÐT: 826544)

Mã số:883800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hữu
Địa chỉ:Sô´tổ 2, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú (ÐT: 520015)

Mã số:883820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hội
Địa chỉ:Sô´tổ 22, Ấp Phú Nhơn, Xã Phú Hội, Huyện An Phú (ÐT: 510238)

Mã số:883850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trường
Địa chỉ:Sô´tổ 43, Ấp Vĩnh Nghĩa, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú (ÐT: 826444)

Mã số:883740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu
Địa chỉ:Sô´tổ 3, Ấp Vĩnh Thuấn, Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú (ÐT: 529355)

Mã số:883860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hưng
Địa chỉ:Sô´tổ 14, Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Hưng, Huyện An Phú (ÐT: 510111)

Mã số:883760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Phước
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Hà Bao 2, Xã Đa Phước, Huyện An Phú (ÐT: 860100)

Mã số:883750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Hội
Địa chỉ:Sô´tổ 33, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú (ÐT: 812015)

Mã số:883880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Bình
Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú (ÐT: 825515)

Mã số:883881
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Bình
Địa chỉ:Sô´tổ 2, Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú (ÐT: 3825515)

Mã số:883777
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lộc
Địa chỉ:Sô´tổ 13, Ấp Phú Yên, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú (ÐT: 524600)

Mã số:883786
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 1
Địa chỉ:Ấp Sa Tô, Xã Khánh Bình, Huyện An Phú (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *