BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-TÂN CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-TÂN CHÂU

Mã số:883400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Châu
Địa chỉ:Sô´46 tổ 26, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu (ÐT: 822009)

Mã số:883560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An
Địa chỉ:Sô´tổ 5, Ấp Tân Phú B, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu (ÐT: 3824700)

Mã số:883540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long An
Địa chỉ:Sô´tổ 3, Ấp Long Hòa, Xã Long An, Thị xã Tân Châu (ÐT: 540100)

Mã số:883580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa
Địa chỉ:Sô´tổ 5, Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu (ÐT: 824699)

Mã số:883600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Xương
Địa chỉ:Sô´tổ 14, Ấp 2, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu (ÐT: 524500)

Mã số:883500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Phú
Địa chỉ:Sô´tổ 9, Ấp Long An B, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu (ÐT: 531000)

Mã số:883510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Vĩnh
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Phú An A, Xã Phú Vĩnh, Thị xã Tân Châu (ÐT: 538111)

Mã số:883520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Chánh
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Phú Hữu I, Xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu (ÐT: 824099)

Mã số:883530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Phong
Địa chỉ:Sô´tổ 14, Ấp Vĩnh Tường II, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu (ÐT: 547000)

Mã số:882630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Sơn
Địa chỉ:Sô´tổ 2, Ấp Long Hưng 2, Xã Long Sơn , Thị xã Tân Châu (ÐT: 823700)

Mã số:883537
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hiệp
Địa chỉ:Sô´tổ 3, Ấp Hòa Long, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu (ÐT: 547647)

Mã số:883595
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 15
Địa chỉ:Ấp Phú Yên, Xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu (ÐT: )

Mã số:883636
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 16
Địa chỉ:Ấp Tân Phú, Xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *