BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-TỊNH BIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-TỊNH BIÊN

Mã số:884000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tịnh Biên
Địa chỉ:Sô´tổ 7, Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 875229)

Mã số:884070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chi Lăng
Địa chỉ:Sô´tổ 12, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 877200)

Mã số:884030
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Tô
Địa chỉ:Sô´tổ 17, Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 876100)

Mã số:884150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Sơn
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Sơn Tây, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 875201)

Mã số:884130
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú
Địa chỉ:Sô´tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 875221)

Mã số:884100
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hảo
Địa chỉ:Sô´tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 760098)

Mã số:884020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Hưng
Địa chỉ:Sô´tổ 15, Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 875209)

Mã số:884140
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Cư
Địa chỉ:Sô´tổ 10, Ấp Phô Thi, Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 768030)

Mã số:884160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Núi Voi
Địa chỉ:Sô´tổ 2, Ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 877066)

Mã số:884090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lợi
Địa chỉ:Sô´tổ 06, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 877939)

Mã số:884050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Giáo
Địa chỉ:Sô´tổ 08, Ấp Mằng Rò, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên (ÐT: 740466)

Mã số:884043
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 21
Địa chỉ:Ấp Tân Biên, Xã An Nông, Huyện Tịnh Biên (ÐT: )

Mã số:884124
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 22
Địa chỉ:Ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *