BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-TRI TÔN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-TRI TÔN

Mã số:884300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tri Tôn
Địa chỉ:Sô´140, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn (ÐT: 874001)

Mã số:884370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Chúc
Địa chỉ:Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn (ÐT: 872666)

Mã số:884390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cô Tô
Địa chỉ:Ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn (ÐT: 873301)

Mã số:884440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tà Đảnh
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn (ÐT: 892301)

Mã số:884430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ô Lâm
Địa chỉ:Sô´tổ 12, Ấp Phước Lộc, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn (ÐT: 873200)

Mã số:884450
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Tức
Địa chỉ:Sô´tổ 31, Ấp Ninh Hòa, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn (ÐT: 771001)

Mã số:884470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Trì
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp An Thạnh, Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn (ÐT: 872222)

Mã số:884460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tuyến
Địa chỉ:Sô´tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn (ÐT: 873001)

Mã số:884401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Phi
Địa chỉ:Sô´tổ 2, Ấp An Nhơn, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn (ÐT: 894066)

Mã số:884371
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Chúc
Địa chỉ:Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn (ÐT: 872400)

Mã số:884340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Núi Tô
Địa chỉ:Sô´tổ 19, Ấp Tô Thuận, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn (ÐT: 770777)

Mã số:884490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Gia
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Cầu, Xã Vĩnh Gia, Huyện Tri Tôn (ÐT: 893100)

Mã số:884420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương An Trà
Địa chỉ:Sô´tổ 10, Ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn (ÐT: 787002)

Mã số:884480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Quới
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Qưới, Huyện Tri Tôn (ÐT: 872800)

Mã số:884362
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 25
Địa chỉ:Ấp An Lộc, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn (ÐT: )

Mã số:884504
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 26
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *