BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-BẮC MÊ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-BẮC MÊ

Mã số:311200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bắc Mê
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841191)

Mã số:311310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Ngọc
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841194)

Mã số:311260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Sơn
Địa chỉ:Thôn Kho Lá, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê (ÐT: 843001)

Mã số:311201
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phú
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841405)

Mã số:311380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đường Âm
Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết, Xã Đường Âm, Huyện Bắc Mê (ÐT: 099619022)

Mã số:311320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Định
Địa chỉ:Thôn Nà Trang, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841267)

Mã số:311290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Nông
Địa chỉ:Thôn Hạ Sơn 1, Xã Lạc Nông, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841641)

Mã số:311220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phong
Địa chỉ:Thôn Nà Vuồng, Xã Yên Phong, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841308)

Mã số:311340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Nam
Địa chỉ:Thôn Bản Tính, Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841307)

Mã số:311250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giáp Trung
Địa chỉ:Thôn Khâu Nhò, Xã Giáp Trung, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841309)

Mã số:311364
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Cường
Địa chỉ:Thôn Bản Nghè, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841305)

Mã số:311424
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phiêng Luông
Địa chỉ:Thôn Cụm Nhùng, Xã Phiêng Luông, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841303)

Mã số:311408
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đường Hồng
Địa chỉ:Thôn Bản Đúng, Xã Đường Hồng, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841306)

Mã số:311375
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Tân
Địa chỉ:Thôn Tả Luông, Xã Thượng Tân, Huyện Bắc Mê (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *