BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-MÈO VẠC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-MÈO VẠC

 


Mã số:312130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Vĩ
Địa chỉ:Thôn Lùng Lình A, Xã Sơn Vĩ, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 099419001)

Mã số:312260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pải Lủng
Địa chỉ:Thôn Pải Lủng, Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 856393)

Mã số:312390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cán Chu Phìn
Địa chỉ:Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 871499)

Mã số:312310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sủng Trà
Địa chỉ:Thôn Sủng Trà, Xã Sủng Trà, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 871258)

Mã số:312340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Chinh
Địa chỉ:Thôn Sủng Lù, Xã Lũng Chinh, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )

Mã số:312160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giàng Chu Phìn
Địa chỉ:Thôn Tía Chí Đó, Xã Giàng Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 871208)

Mã số:312424
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khâu Vai
Địa chỉ:Thôn Trà Lủng 1, Xã Khâu Vai, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 099419004)

Mã số:312199
Bưu cục:Điểm BĐVHX XÍN CÁI
Địa chỉ:Thôn Bờ Sông, Xã Xín Cái, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 856543)

Mã số:312387
Bưu cục:Điểm BĐVHX TÁT NGÀ
Địa chỉ:Thôn Tát Ngà, Xã Tát Ngà, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 099419006)

Mã số:312502
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Pù
Địa chỉ:Thôn Phố Hía, Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 871599)

Mã số:312256
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pả Vi
Địa chỉ:Thôn Pả Vi Thượng, Xã Pả Vi, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )

Mã số:312404
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Ban
Địa chỉ:Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 099419005)

Mã số:312477
Bưu cục:Điểm BĐVHX NIÊM SƠN
Địa chỉ:Thôn Niên Đồng, Xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )

Mã số:312335
Bưu cục:Hòm thư Công cộng
Địa chỉ:Thôn Sủng Quáng, Xã Sủng Máng, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )

Mã số:312307
Bưu cục:Hòm thư Công cộng
Địa chỉ:Thôn Há Đế A, Xã Tả Lủng, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )

Mã số:312235
Bưu cục:Hòm thư Công cộng
Địa chỉ:Thôn Xà Phìn, Xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *