BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NAM-LÝ NHÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NAM-LÝ NHÂN

Mã số:401500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lý Nhân
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạọ, Thị Trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263870096)

Mã số:401560
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Không
Địa chỉ:Thôn Văn An, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263879695)

Mã số:401610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chân Lý
Địa chỉ:Thôn Chẹm Khê, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 648548)

Mã số:402000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Chanh
Địa chỉ:Thôn Chanh, Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263876757)

Mã số:401750
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chính Lý
Địa chỉ:Thôn Chính Lý, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263874696)

Mã số:402070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhân Tiến
Địa chỉ:Thôn Trung Kỳ, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263876753)

Mã số:401561
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Lý
Địa chỉ:Thôn Nội Dối, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263879736)

Mã số:401660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạo Lý
Địa chỉ:Thôn Thọ Chương, Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263879738)

Mã số:401530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Lý
Địa chỉ:Thôn Nội, Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871748)

Mã số:401810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Lý
Địa chỉ:Thôn Chỉ Trụ, Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871746)

Mã số:402080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hậu
Địa chỉ:Thôn Đại Hoàng, Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263875913)

Mã số:401680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyên Lý
Địa chỉ:Thôn Thư Lâu, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263874747)

Mã số:401590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Đạo
Địa chỉ:Thôn Khu Hoàng, Xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263879735)

Mã số:401980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Bình
Địa chỉ:Xóm 12+13, Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263630745)

Mã số:401950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Chính
Địa chỉ:Thôn Thượng Vĩ, Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871742)

Mã số:401850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Hưng
Địa chỉ:Thôn Mai Hoành, Xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263879734)

Mã số:401910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Khang
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871741)

Mã số:401960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Nghĩa
Địa chỉ:Thôn Đông Quan, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân (ÐT: 022263628744)

Mã số:401870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Thịnh
Địa chỉ:Thôn Bàng Lam, Xã Nhân Thịnh, Huyện Lý Nhân (ÐT: 876927)

Mã số:402040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Phúc
Địa chỉ:Thôn Lý Nhân, Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263876912)

Mã số:401790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Lý
Địa chỉ:Thôn Quan Hạ, Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871740)

Mã số:402020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Khê
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263876914)

Mã số:401520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Lý
Địa chỉ:Thôn Mai Xá, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871969)

Mã số:401720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Công Lý
Địa chỉ:Thôn Mạc Hạ, Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871970)

Mã số:401611
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chân Lý
Địa chỉ:Thôn Đồng Yên, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263648119)

Mã số:401751
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chính Lý
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263874033)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *