BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NAM-PHỦ LÝ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NAM-PHỦ LÝ

Mã số:400000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Phủ Lý
Địa chỉ:Sô´114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263853411)

Mã số:401320
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Châu
Địa chỉ:Thôn Thượng Tổ 1, Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 851270)

Mã số:401170
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Sơn
Địa chỉ:Sô´chưa có SN, Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263855149)

Mã số:401321
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Châu
Địa chỉ:Thôn Bảo Lộc 2, Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 0226853630)

Mã số:401030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lam Hạ
Địa chỉ:Thôn Đường Ấ́m, Phường Lam Hạ, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263854897)

Mã số:401040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Vân
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Phù Vân, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263855209)

Mã số:401340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Chung
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Liêm Chung, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263855194)

Mã số:401120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Qui Lưu
Địa chỉ:Sô´149, Đường Qui Lưu, Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263841081)

Mã số:401294
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Chính
Địa chỉ:Thôn Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263842843)

Mã số:400900
Bưu cục:Bưu cục Hệ 1 Hà Nam
Địa chỉ:Sô´114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263853622)

Mã số:401380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trịnh xá
Địa chỉ:Thôn Thôn Tràng, Xã Trịnh Xá, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263861701)

Mã số:401370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đinh Xá
Địa chỉ:Thôn Thôn Trung, Xã Đinh Xá, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263861704)

Mã số:401480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Hiệp
Địa chỉ:Thôn Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263838209)

Mã số:401470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Hải
Địa chỉ:Thôn Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263838240)

Mã số:401490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Tân
Địa chỉ:Thôn Thôn Mạc, Xã Tiên Tân, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263835052)

Mã số:401390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Bình
Địa chỉ:Thôn Thôn Phù Lão, Xã Kim Bình, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263820872)

Mã số:401450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Tuyền
Địa chỉ:Thôn Thôn Lại Xá, Phường Thanh Tuyền, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263881707)

Mã số:401410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Tiết
Địa chỉ:Thôn Thôn Đào, Xã Liêm Tiết, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263881734)

Mã số:401430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Tuyền
Địa chỉ:Thôn Thôn Ngái Trì, Xã Liêm Tuyền, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263881761)

Mã số:404510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Phủ Lý
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263857777)

Mã số:404505
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hành Chính Công
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý (ÐT: 02263843501)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *