BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-SƠN TÂY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-SƠN TÂY

Mã số:154130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Viên Sơn
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phù Xa, Xã Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 835827)

Mã số:154000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Tây
Địa chỉ:Sô´1, Phố Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 024.33832196)

Mã số:154420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hưng
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vân Gia, Xã Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 832524)

Mã số:154460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Sơn Trầm
Địa chỉ:Sô´0, Khu phố 7, Xã Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 835828)

Mã số:154400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Sơn
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Xuân Khanh ( Đội 6 ), Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 838109)

Mã số:154440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Mỹ
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vị Thuỷ, Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 838108)

Mã số:154380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đường Lâm
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 835826)

Mã số:154500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Đông
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Khoang Sau, Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 832526)

Mã số:154531
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Đông
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Triều Đông, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 832525)

Mã số:154480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Sơn
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kim Tân, Xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 832523)

Mã số:154280
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Khanh
Địa chỉ:Sô´0, Đường Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 024.33838144)

Mã số:154210
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Lộc
Địa chỉ:Sô´3, Phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 024.33832117)

Mã số:154530
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Mô
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trại Hồ, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây (ÐT: 024.33610002)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *