BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THANH OAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THANH OAI

Mã số:156700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Oai
Địa chỉ:Sô´0, Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai (ÐT: 024.33873016)

Mã số:156710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đỗ Động
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai (ÐT: 873339)

Mã số:156910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim An
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Ngọc Liên, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai (ÐT: 873714)

Mã số:156920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Thư
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đôn Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai (ÐT: 873341)

Mã số:156930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Trung
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mã Kiều, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai (ÐT: 873338)

Mã số:156970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngã Tư Vác
Địa chỉ:Sô´0, Phố Vác, Xã Dân Hoà, Huyện Thanh Oai (ÐT: 024.33878103)

Mã số:156990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Dương
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tảo Dương, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai (ÐT: 878366)

Mã số:156730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Châu
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mai Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai (ÐT: 878892)

Mã số:156720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Ước
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phúc Thuỵ, Xã Tân Ước, Huyện Thanh Oai (ÐT: 878592)

Mã số:156740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Văn
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bạch Nao, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai (ÐT: 873340)

Mã số:156801
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Minh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876753)

Mã số:156800
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Đà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai (ÐT: 024.33877002)

Mã số:156890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Viên
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876339)

Mã số:156780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hưng
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm Xã, Xã Mỹ Hương, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876025)

Mã số:156790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cự Khê
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876238)

Mã số:156960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Dương
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai (ÐT: 878199)

Mã số:156750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Hưng
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876027)

Mã số:156810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bích Hoà
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm Xã, Xã Bích Hoà, Huyện Thanh Oai (ÐT: 876026)

Mã số:156770
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Thuỳ
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai (ÐT: 973104)

Mã số:156776
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Thuỳ
Địa chỉ:Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai (ÐT: 973113)

Mã số:156873
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Mai
Địa chỉ:Thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai (ÐT: )

Mã số:156886
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Cao
Địa chỉ:Thôn Thanh Hiền, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai (ÐT: )

Mã số:156955
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Cao Dương
Địa chỉ:Thôn Mộc Xá, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *