BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THƯỜNG TÍN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THƯỜNG TÍN

Mã số:158820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Tự
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín (ÐT: 751006)

Mã số:158830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Điểm
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vạn Điểm, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín (ÐT: 751417)

Mã số:158850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Cường
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đống Tranh, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín (ÐT: 751004)

Mã số:158780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghiêm Xuyên
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Nghiêm Xá, Xã Nghiêm Xuyên, Huyện Thường Tín (ÐT: 751790)

Mã số:158770
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dũng Tiến
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Ba Lăng, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33755101)

Mã số:158810
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Tía
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33751101)

Mã số:158860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thống Nhất
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thượng Giáp, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín (ÐT: 751005)

Mã số:158840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Lợi
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín (ÐT: 750739)

Mã số:158660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duyên Thái
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín (ÐT: 769516)

Mã số:158670
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Gánh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thượng Đình, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33853016)

Mã số:158710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Phú
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Yên Phú, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín (ÐT: 851004)

Mã số:158690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Bình
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Quần Hiền, Xã Hoà Bình, Huyện Thường Tín (ÐT: 851005)

Mã số:158680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hà
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đỗ Hà, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín (ÐT: 851006)

Mã số:158700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Chiếc
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33853011)

Mã số:158760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Minh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lau Yên, Xã Tân Minh, Huyện Thường Tín (ÐT: 852117)

Mã số:158560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Bình
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Văn Hội, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín (ÐT: 851007)

Mã số:158630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Phương
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bạch Liên, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín (ÐT: 851010)

Mã số:158570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Tảo
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vân Hoà, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín (ÐT: 852116)

Mã số:158620
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân La
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33795101)

Mã số:158550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chương Dương
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chương Dương, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín (ÐT: 759800)

Mã số:158600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tự Nhiên
Địa chỉ:Sô´0, Xóm 3, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín (ÐT: 759041)

Mã số:158640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Sở
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín (ÐT: 851517)

Mã số:158530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quất Động
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đô Quan, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín (ÐT: 851002)

Mã số:158671
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhị Khê
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Văn Xá, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín (ÐT: 851013)

Mã số:158720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mai Sao, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín (ÐT: 851003)

Mã số:158590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thư Phú
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thư Dương, Xã Thư Phú, Huyện Thường Tín (ÐT: 851009)

Mã số:158500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thường Tín
Địa chỉ:Sô´0, Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33853013)

Mã số:158748
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiền Phong
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín (ÐT: 762101)

Mã số:158880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thường Tín
Địa chỉ:Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33755666)

Mã số:158627
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Hồng Vân
Địa chỉ:Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín (ÐT: )

Mã số:158519
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Hà Hồi
Địa chỉ:Thôn Quang Trung, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín (ÐT: )

Mã số:158804
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Thắng Lợi
Địa chỉ:Thôn Phương Cù, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín (ÐT: )

Mã số:158705
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Hiền Giang
Địa chỉ:Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín (ÐT: )

Mã số:158775
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Dũng Tiến
Địa chỉ:Thôn Ba Lăng, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *