BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-CAN LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-CAN LỘC

 

Mã số:483070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiên Lộc
Địa chỉ:Hợp tác xã Quyết Thắng, Xã Thiên Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841275)

Mã số:482970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lộc
Địa chỉ:Xóm Tây Hồ, Xã Phúc Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841789)

Mã số:482930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tùng Lộc
Địa chỉ:Xóm Minh Tiến, Xã Tùng Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841784)

Mã số:483360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Lộc
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Tiến Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841788)

Mã số:483420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Lộc
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 844002)

Mã số:483450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Lộc
Địa chỉ:Xóm Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 844100)

Mã số:483380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Lộc
Địa chỉ:Xóm Yên Cự, Xã Quang Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841696)

Mã số:483400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Lộc
Địa chỉ:Xóm Đông Thanh, Xã Thượng Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 844006)

Mã số:483301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc
Địa chỉ:Xóm Chiến Thắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842511)

Mã số:483300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc 1
Địa chỉ:Xóm Hạ Triều, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842022)

Mã số:483330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lộc
Địa chỉ:Xóm Văn Đình, Xã Xuân Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841562)

Mã số:483200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Lộc
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Kim Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842078)

Mã số:483170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lộc
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Yên Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842080)

Mã số:483190
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Tổng
Địa chỉ:Xóm Tân Tiến, Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842001)

Mã số:483220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Lộc
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Song Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842140)

Mã số:483130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lộc
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Thanh Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842106)

Mã số:483240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Lộc
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Thường Nga, Huyện Can Lộc (ÐT: 842101)

Mã số:483100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vượng Lộc
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841444)

Mã số:483260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lộc
Địa chỉ:Xóm Cống 19, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842103)

Mã số:483280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Lộc
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Gia Hanh, Huyện Can Lộc (ÐT: 842100)

Mã số:483281
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Hanh
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Gia Hanh, Huyện Can Lộc (ÐT: 842503)

Mã số:483140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Lộc
Địa chỉ:Xóm Trung Bắc, Xã Khánh Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841973)

Mã số:482910
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Vĩnh
Địa chỉ:Hợp tác xã Tân Vĩnh, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc (ÐT: 841211)

Mã số:482900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Can Lộc
Địa chỉ:Khối Trung Tâm, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc (ÐT: 841245)

Mã số:483470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lộc
Địa chỉ:Thôn Đông Bắc, Xã Sơn Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841445)

Mã số:483320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Lộc
Địa chỉ:Thôn Kim Bình, Xã Trung Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 844007)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *