BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-HỒNG LĨNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-HỒNG LĨNH

Mã số:483700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị Xã Hồng Lĩnh
Địa chỉ:Sô´70, Đường Quang Trung, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 02393835414)

Mã số:484120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hồng Sơn
Địa chỉ:Đội 11, Xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 835415)

Mã số:484080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Lương
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 835074)

Mã số:484121
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Thuận
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 837767)

Mã số:484150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Lộc
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 835587)

Mã số:484180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đậu Liêu
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 835542)

Mã số:484136
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đò Trai
Địa chỉ:Khối 5, Xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh (ÐT: 835416)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *