BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU DIÊN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-CẨM GIÀNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-CẨM GIÀNG

Mã số: 174700
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Cẩm Giàng
Địa chỉ: Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 02203786101)
Mã số: 174880
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Cẩm Giàng Ga
Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 02203789101)
Mã số: 174790
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Văn Thai
Địa chỉ: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 02203780101)
Mã số: 174830
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Cầu Ghẽ
Địa chỉ: Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 02203786508)
Mã số: 174820
Bưu cục: Đại lý bưu điện Cẩm Hoàng 11
Địa chỉ: Thôn Phí Xá, Xã Cẩm Hoàng, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 780393)
Mã số: 174780
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cẩm Vũ
Địa chỉ: Thôn Phú Lộc, Xã Cẩm Vũ, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 780865)
Mã số: 175000
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cẩm Đoài
Địa chỉ: Thôn Ha Xá, Xã Cẩm Đoài, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 786866)
Mã số: 174890
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ngọc Liên
Địa chỉ: Thôn Thu Lãng, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 789007)
Mã số: 174750
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cao An
Địa chỉ: Thôn Đào Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 786069)
Mã số: 174870
Bưu cục: Điểm BĐVHX Kim Giang
Địa chỉ: Thôn La B, Xã Kim Giang, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 789278)
Mã số: 174960
Bưu cục: Điểm BĐVHX Lương Điền
Địa chỉ: Thôn Bình Long, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 789279)
Mã số: 174980
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cẩm Đông
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Cẩm Đông, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 786072)
Mã số: 174760
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đức Chính
Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Đức Chính, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 780216)
Mã số: 174850
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cẩm Sơn
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 789414)
Mã số: 174950
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cẩm Điền
Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 785117)
Mã số: 174860
Bưu cục: Điểm BĐVHX Thạch Lỗi
Địa chỉ: Thôn Thạch Lỗi, Xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 789557)
Mã số: 174930
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cẩm Phúc
Địa chỉ: Thôn Nguyễn A, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 785469)
Mã số: 174800
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cẩm Định
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Cẩm Định, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 780479)
Mã số: 174910
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cẩm Hưng
Địa chỉ: Thôn Đồng Xuyên, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 789559)
Mã số: 174940
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phúc Điền
Địa chỉ: Thôn Lê Xá, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 02203545549)
Mã số: 174975
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Đông Giao
Địa chỉ: Thôn Đông Giao, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 02203788988)

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *