BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-GIA LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-GIA LỘC


Mã số:
175400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gia Lộc
Địa chỉ:Thôn Phương Điếm, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc (ÐT: 02203716466)

Mã số:175590
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đoàn Thượng
Địa chỉ:Thôn Tháng, Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc (ÐT: 02203930699)

Mã số:175660
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hồng Hưng
Địa chỉ:Thôn Phương Khê, Xã Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc (ÐT: 02203716413)

Mã số:175540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yết Kiêu
Địa chỉ:Thôn Thượng Bì, Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc (ÐT: 716109)

Mã số:175680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thống Kênh
Địa chỉ:Thôn Đồng Tái, Xã Thống Kênh, Huyện Gia Lộc (ÐT: 716955)

Mã số:175600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phạm Trấn
Địa chỉ:Thôn Côi Thượng, Xã Phạm Trấn, Huyện Gia Lộc (ÐT: 710240)

Mã số:175560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Lợi
Địa chỉ:Thôn Chuối, Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc (ÐT: 715081)

Mã số:175510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thống Nhất
Địa chỉ:Thôn Cẩm Cầu, Xã Thống Nhất, Huyện Gia Lộc (ÐT: 715082)

Mã số:175500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hồng
Địa chỉ:Thôn Thanh Xá, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc (ÐT: 715083)

Mã số:175440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Xuyên
Địa chỉ:Khu Trung Tâm Xã, Xã Gia Xuyên, Huyện Gia Lộc (ÐT: 715084)

Mã số:175530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Hòa
Địa chỉ:Thôn Khăn, Xã Gia Hoà, Huyện Gia Lộc (ÐT: 715408)

Mã số:175420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Lương
Địa chỉ:Thôn Trình Xá, Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc (ÐT: 715407)

Mã số:175580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Toàn Thắng
Địa chỉ:Thôn Bái Thượng, Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc (ÐT: 715409)

Mã số:175610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Quang
Địa chỉ:Thôn Ba Đông Trại, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc (ÐT: 710299)

Mã số:175450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến
Địa chỉ:Thôn Quán Đào, Xã Tân Tiến, Huyện Gia Lộc (ÐT: 715406)

Mã số:175630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhật Tân
Địa chỉ:Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc (ÐT: 710366)

Mã số:175640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Minh
Địa chỉ:Thôn Đông Hào, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc (ÐT: 710727)

Mã số:175650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Xương
Địa chỉ:Thôn An Cư 1, Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc (ÐT: 719272)

Mã số:175520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trùng Khánh
Địa chỉ:Thôn Chệnh, Xã Trùng Khánh, Huyện Gia Lộc (ÐT: 712636)

Mã số:175700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Diệu
Địa chỉ:Thôn Đại Tỉnh, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc (ÐT: 718680)

Mã số:175433
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Tân
Địa chỉ:Thôn Lãng Xuyên, Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc (ÐT: 718681)

Mã số:175415
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Khánh
Địa chỉ:Thôn Bình Đê, Xã Gia Khánh, Huyện Gia Lộc (ÐT: 718 682)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *