BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-NINH GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-NINH GIANG

 

Mã số:176100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ninh Giang
Địa chỉ:Khu 6, Thị Trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang (ÐT: 02203767221)

Mã số:176300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kiến Quốc
Địa chỉ:Thôn Cúc Thị, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang (ÐT: 02203769101)

Mã số:176260
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Quang 4
Địa chỉ:Thôn Hội Xá, Xã Tân Quang, Huyện Ninh Giang (ÐT: 769102)

Mã số:176140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Ràm
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Tân Hương, Huyện Ninh Giang (ÐT: 02203760601)

Mã số:176310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phong
Địa chỉ:Thôn Tiền Liệt, Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang (ÐT: 769401)

Mã số:176200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Đức
Địa chỉ:Thôn Đồng Lạc, Xã Hồng Đức, Huyện Ninh Giang (ÐT: 760728)

Mã số:176230
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Đức
Địa chỉ:Thôn Vân Cầu, Xã An Đức, Huyện Ninh Giang (ÐT: 760792)

Mã số:176170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quyết Thắng
Địa chỉ:Thôn Cẩm Bối, Xã Quyết Thắng, Huyện Ninh Giang (ÐT: 760790)

Mã số:176280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Thái
Địa chỉ:Thôn An Rặc, Xã Hồng Thái, Huyện Ninh Giang (ÐT: 767600)

Mã số:176220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Phúc
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Ninh Giang (ÐT: 760791)

Mã số:176350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Thái
Địa chỉ:Thôn Văn Diệm, Xã Hưng Thái, Huyện Ninh Giang (ÐT: 769293)

Mã số:176240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Hưng
Địa chỉ:Thôn Văn Minh, Xã Quang Hưng, Huyện Ninh Giang (ÐT: 769111)

Mã số:176390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Phong
Địa chỉ:Thôn Động Trạch, Xã Hồng Phong, Huyện Ninh Giang (ÐT: 769178)

Mã số:176330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Phúc
Địa chỉ:Thôn Đà Phố, Xã Hồng Phúc, Huyện Ninh Giang (ÐT: 769403)

Mã số:176340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Long
Địa chỉ:Thôn Hào Khê, Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang (ÐT: 769402)

Mã số:176370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Giang
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Văn Giang, Huyện Ninh Giang (ÐT: 769400)

Mã số:176110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa
Địa chỉ:Thôn Ngọc Hòa, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Ninh Giang (ÐT: 767101)

Mã số:176360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Hội
Địa chỉ:Thôn Tuy Lai, Xã Văn Hội, Huyện Ninh Giang (ÐT: 769020)

Mã số:176160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa An
Địa chỉ:Thôn Do Nghĩa, Xã Nghĩa An, Huyện Ninh Giang (ÐT: 760341)

Mã số:176275
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Dụ
Địa chỉ:Thôn Chói, Xã Hồng Du, Huyện Ninh Giang (ÐT: 342918)

Mã số:176130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Thành
Địa chỉ:Thôn Đan Bối, Xã Ninh Thành, Huyện Ninh Giang (ÐT: 760340)

Mã số:176120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tâm
Địa chỉ:Thôn Tranh Xuyên, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang (ÐT: 766043)

Mã số:176250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Hanh
Địa chỉ:Thôn Bùi Hòa, Xã Hoàng Hanh, Huyện Ninh Giang (ÐT: 569200)

Mã số:176290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Hải
Địa chỉ:Thôn Bồng Lai, Xã Ninh Hải, Huyện Ninh Giang (ÐT: 768281)

Mã số:176210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Xuyên
Địa chỉ:Thôn Đông Cao, Xã Đồng Xuyên, Huyện Ninh Giang (ÐT: 761301)

Mã số:176190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Hoà
Địa chỉ:Thôn Đồng Hy, Xã Ninh Hoà, Huyện Ninh Giang (ÐT: 761300)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *