BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-TỨ KỲ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-TỨ KỲ

 

Mã số:176500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tứ Kỳ
Địa chỉ:Thôn An Nhân đông, Thị Trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 02203747273)

Mã số:176580
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Đạo
Địa chỉ:Thị tứ Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 02203748101)

Mã số:176730
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Xe
Địa chỉ:Thôn Hàm Hy, Xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 02203749470)

Mã số:176660
Bưu cục:Đại lý bưu điện Quán Ngái 6
Địa chỉ:Thôn Mạc, Xã Quảng Nghiệp, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 741101)

Mã số:176700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Tố
Địa chỉ:Thôn La Giang, Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 747483)

Mã số:176640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Kỳ
Địa chỉ:Thôn Nghi Khê, Xã Tân Kỳ, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 741084)

Mã số:176550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Phục
Địa chỉ:Thị tứ Ngã Tư, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 747482)

Mã số:176590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Kỳ
Địa chỉ:Thôn Đại Đình, Xã Ngọc Kỳ, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 748284)

Mã số:176600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Đồng
Địa chỉ:Thôn Nghĩa Xá, Xã Đại Đồng, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 748292)

Mã số:176680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Đức
Địa chỉ:Thôn Vạn Tải, Xã Minh Đức, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 747528)

Mã số:176530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tứ Xuyên
Địa chỉ:Thôn Trại Vực, Xã Tứ Xuyên, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 747529)

Mã số:176720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phượng Kỳ
Địa chỉ:Thôn Như Lâm, Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 747530)

Mã số:176790
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thanh
Địa chỉ:Thôn Thanh Kỳ, Xã An Thanh, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 747253)

Mã số:176610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Sơn
Địa chỉ:Thôn Mỗ Đoạn, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 748291)

Mã số:176740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Kỳ
Địa chỉ:Thôn Trạch Lộ, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 767590)

Mã số:176581
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Đạo
Địa chỉ:Thôn Xuân Nẻo, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 748353)

Mã số:176800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Trung
Địa chỉ:Thôn Mậu Công, Xã Quang Trung, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 749270)

Mã số:176650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Hợp
Địa chỉ:Thôn Độ Trung, Xã Đại Hợp, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 741066)

Mã số:176540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lãng
Địa chỉ:Thôn Thwợng Hải, Xã Bình Lãng, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 747750)

Mã số:176760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Thanh
Địa chỉ:Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 766410)

Mã số:176570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tái Sơn
Địa chỉ:Thôn Thwơngj, Xã Tái Sơn, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 748780)

Mã số:176510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Kỳ
Địa chỉ:Thôn Nhân Lý, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 746117)

Mã số:176770
Bưu cục:Đại lý bưu điện Quí Cao 1
Địa chỉ:Khu phố Quý Cao, Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 747101)

Mã số:176670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dân Chủ
Địa chỉ:Thôn An Lại, Xã Dân Chủ, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 741535)

Mã số:176750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Động
Địa chỉ:Thôn Quan Lộc, Xã Tiên Đông, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 749828)

Mã số:176630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Khải
Địa chỉ:Thôn Nhũ Tỉnh, Xã Quang Khải, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 746717)

Mã số:176624
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Sơn
Địa chỉ:Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 864264)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *