BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-DƯƠNG KINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-DƯƠNG KINH

Mã số:186730
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Nghĩa
Địa chỉ:Ấp Đồn Riêng, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh (ÐT: 02253860221)

Mã số:186790
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Hương
Địa chỉ:Thôn Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh (ÐT: 02253881581)

Mã số:186740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh (ÐT: 660320)

Mã số:186780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Thành
Địa chỉ:Thôn 3, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh (ÐT: 981653)

Mã số:186770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Anh Dũng
Địa chỉ:Thôn Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh (ÐT: 860579)

Mã số:186800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Phúc
Địa chỉ:Thôn Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh (ÐT: 881066)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *