BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-AN DƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-AN DƯƠNG

Mã số:184800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Dương
Địa chỉ:Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương (ÐT: 02253871568)

Mã số:184850
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Hỗ
Địa chỉ:Xóm Nam Bình, Xã An Hưng, Huyện An Dương (ÐT: 02253771133)

Mã số:185010
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tôn Đức Thắng
Địa chỉ:Đường Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương (ÐT: 031.3593002)

Mã số:184870
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hồng
Địa chỉ:Thôn Lê Lác 2, Xã An Hồng, Huyện An Dương (ÐT: 749842)

Mã số:185011
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Đồng
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Khê, Xã An Đồng, Huyện An Dương (ÐT: 871235)

Mã số:184940
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hòa
Địa chỉ:Thôn Ngọ Dương(nd1,nd2,nd3,nd4,nd5), Xã An Hoà, Huyện An Dương (ÐT: 570900)

Mã số:184830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn
Địa chỉ:Thôn Bắc Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện An Dương (ÐT: 871241)

Mã số:184890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Bản
Địa chỉ:Thôn Đại Đồng, Xã Đại Bản, Huyện An Dương (ÐT: 971501)

Mã số:184960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đặng Cương
Địa chỉ:Thôn Chiến Thắng-tri Hiếu, Xã Đăng Cương, Huyện An Dương (ÐT: 670830)

Mã số:185000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Thái
Địa chỉ:Thôn Bạch Mai, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương (ÐT: 871986)

Mã số:184990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Thái
Địa chỉ:Thôn Kiều Đông, Xã Hồng Thái, Huyện An Dương (ÐT: 871239)

Mã số:184910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Phong
Địa chỉ:Thôn Đình Ngọ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương (ÐT: 749810)

Mã số:184840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến
Địa chỉ:Thôn Nông Xá, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương (ÐT: 749843)

Mã số:184950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Lợi
Địa chỉ:Thôn Lương Qui, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương (ÐT: 871984)

Mã số:184930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Thiện
Địa chỉ:Thôn Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương (ÐT: 749809)

Mã số:184820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Sơn
Địa chỉ:Thôn Cách Hạ, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương (ÐT: 871985)

Mã số:184980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quốc Tuấn
Địa chỉ:Thôn Kiều Thượng, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Dương (ÐT: 871240)

Mã số:184970
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH An Dương
Địa chỉ:Đường 351, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương (ÐT: )

Mã số:184920
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL An Dương
Địa chỉ:Đường 351, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *