BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-HẢI AN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-HẢI AN

Mã số:187540
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hải An
Địa chỉ:Đường Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi, Quận Hải An (ÐT: )

Mã số:187690
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Rào
Địa chỉ:Sô´45, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An (ÐT: )

Mã số:187520
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hạ Lũng
Địa chỉ:Sô´1, Cụm 11 Lũng Bắc, Phường Đằng Hải, Quận Hải An (ÐT: 02253870027)

Mã số:187590
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Hải
Địa chỉ:Sô´0, Cụm 6, Phường Nam Hải, Quận Hải An (ÐT: 02253976919)

Mã số:187615
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Đình Vũ
Địa chỉ:Khu Dân Cư Trực Cát, Phường Tràng Cát, Quận Hải An (ÐT: )

Mã số:187500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đằng Lâm
Địa chỉ:Khu phố Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An (ÐT: 870382)

Mã số:187521
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đằng Hải
Địa chỉ:Sô´0, Cụm 4 Lũng Đông, Phường Đằng Hải, Quận Hải An (ÐT: 976111)

Mã số:187550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hải
Địa chỉ:Sô´0, Cụm Bình Kiều I, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An (ÐT: 741100)

Mã số:187600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tràng Cát
Địa chỉ:Sô´0, Khu Dân Cư Cát Bi, Phường Tràng Cát, Quận Hải An (ÐT: 976344)

Mã số:187601
Bưu cục:Điểm BĐVHX VH Hàng Kênh
Địa chỉ:Khu Dân Cư Thành Tô, Phường Tràng Cát, Quận Hải An (ÐT: 517900)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *