BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-NGÔ QUYỀN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-NGÔ QUYỀN

Mã số:181810
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền
Địa chỉ:Sô´3, Đường Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền (ÐT: 02253686042 )

Mã số:182450
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hàng Kênh
Địa chỉ:Sô´125, Đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền (ÐT: 02253847043)

Mã số:182100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầ̀u Tre
Địa chỉ:Sô´22, Lô nhà A4, Khu tập thể Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền (ÐT: 031.564902)

Mã số:182110
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vạn Mỹ
Địa chỉ:Sô´343, Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền (ÐT: 02253769548)

Mã số:182180
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Cấm
Địa chỉ:Sô´298, Đường Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền (ÐT: 02253836653)

Mã số:182610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Địa chỉ:Sô´1, Đường Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền (ÐT: 02253733041)

Mã số:182582
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường ĐH Hàng Hải
Địa chỉ:Đường Lạch Tray, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền (ÐT: )

Mã số:182463
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lạch Tray
Địa chỉ:Đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền (ÐT: )

Mã số:182380
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Ngô Quyền
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *