BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-THỦY NGUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI PHÒNG-THỦY NGUYÊN


Mã số:183330
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trịnh Xá
Địa chỉ:Làng Trịnh Xá, Xã Thiên Hương, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 02253874216)

Mã số:183050
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phả Lễ
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 02253875206)

Mã số:183200
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Giá
Địa chỉ:Thôn Chợ Tổng, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 02253975020)

Mã số:183300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quảng Thanh
Địa chỉ:Thôn Thanh Lăng, Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 02253673258)

Mã số:183370
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hoa
Địa chỉ:Thôn Đội 4, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 02253774680)

Mã số:183140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngũ Lão
Địa chỉ:Thôn 5 Trung Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 02253875203)

Mã số:183090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Đức
Địa chỉ:Khu Đường Phố, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 02253875025)

Mã số:183390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Quan
Địa chỉ:Thôn Tả Quan, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 874031)

Mã số:183320
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Sơn
Địa chỉ:Thôn Trại Sơn, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 673340)

Mã số:183020
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lư
Địa chỉ:Thôn An Thắng, Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774612)

Mã số:183280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Nhân
Địa chỉ:Thôn Nhân Lý, Xã Cao Nhân, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 673338)

Mã số:183240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chính Mỹ
Địa chỉ:Thôn 9 (mỹ Cụ), Xã Chính Mỹ, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 673314)

Mã số:183180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Sơn
Địa chỉ:Thôn Thiên Đông, Xã Đông Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774248)

Mã số:183110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Đức
Địa chỉ:Thôn Thôn Mời, Xã Gia Đức, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774521)

Mã số:183160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Minh
Địa chỉ:Thôn Thủy Minh, Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774536)

Mã số:183120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Bình
Địa chỉ:Thôn Thanh Bình, Xã Hoà Bình, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 873970)

Mã số:183360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoa Động
Địa chỉ:Thôn Thôn 13, Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 873967)

Mã số:183340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Động
Địa chỉ:Làng Lôi Động, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774226)

Mã số:183290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Thành
Địa chỉ:Thôn Câu Nội, Xã Hợp Thành, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 673341)

Mã số:183270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiền Bái
Địa chỉ:Thôn 6 (tam Đông), Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 873971)

Mã số:183190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kênh Giang
Địa chỉ:Thôn Trại Kênh, Xã Kênh Giang, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 873182)

Mã số:183250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Sơn
Địa chỉ:Thôn Vũ Lao, Xã Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 673312)

Mã số:183350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Động
Địa chỉ:Thôn Thôn Đền, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774198)

Mã số:183260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lại Xuân
Địa chỉ:Thôn Pháp Cổ, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 673025)

Mã số:183400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lập Lễ
Địa chỉ:Thôn Lạch Sẽ, Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 875490)

Mã số:183201
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lưu Kiếm
Địa chỉ:Thôn Phúc Nam, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774461)

Mã số:183210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Khê
Địa chỉ:Thôn Thiểm Trại, Xã Liên Khê, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 873197)

Mã số:183150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tân
Địa chỉ:Thôn Hồng Thạch, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774486)

Mã số:183230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Đồng
Địa chỉ:Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774363)

Mã số:183141
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngũ Lão
Địa chỉ:Thôn 5 Trung Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 875608)

Mã số:183310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Ninh
Địa chỉ:Thôn Phù Lưu, Xã Phù Ninh, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 673337)

Mã số:183070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phục Lễ
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 875658)

Mã số:183301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Thanh
Địa chỉ:Thôn Thanh Lăng, Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 673325)

Mã số:183371
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dương
Địa chỉ:Thôn Đội 2, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 873071)

Mã số:183170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Đường
Địa chỉ:Làng Văn Hóa Thủy Tú, Xã Thủy Đường, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774403)

Mã số:183040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Triều
Địa chỉ:Thôn Tuy Lạc, Xã Thủy Triều, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774621)

Mã số:183080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Hưng
Địa chỉ:Thôn Do Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 875655)

Mã số:183130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hà
Địa chỉ:Thôn Chung Mỹ, Xã Trung Hà, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774594)

Mã số:183010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Sơn
Địa chỉ:Thôn Dực Liẽn(xóm 5,6,7), Xã Thủy Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 774070)

Mã số:183380
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN VSIP
Địa chỉ:Khu Công nghiệp VSIP, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: 02253916696)

Mã số:183440
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Thủy Nguyên
Địa chỉ:Đường Đà Nẵng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: )

Mã số:183410
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thủy Nguyên
Địa chỉ:Khu Trung Tâm Tt Minh Đức, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *