BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-CHÂU THÀNH A

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-CHÂU THÀNH A

Mã số:912500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành A
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A (ÐT: 02933946502)

Mã số:912530
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cái Tắc
Địa chỉ:Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A (ÐT: 02933953087)

Mã số:912510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạnh Xuân
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A (ÐT: 0711.3936553)

Mã số:912610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hòa
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Bẩy Ngàn, Huyện Châu Thành A (ÐT: 02933959300)

Mã số:912600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Long Tây
Địa chỉ:Ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A (ÐT: 02933931000)

Mã số:912511
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tầm Vu
Địa chỉ:Ấp Xẽo Cao, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A (ÐT: 02933930367)

Mã số:912560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa A
Địa chỉ:Ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A (ÐT: 02933946700)

Mã số:912580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Long A
Địa chỉ:Ấp Trường Hòa, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A (ÐT: 02933931111)

Mã số:912513
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thị Tứ
Địa chỉ:Sô´6-7, Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A (ÐT: 849300)

Mã số:912523
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thị Tứ 4
Địa chỉ:Sô´321, Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A (ÐT: 930794)

Mã số:912579
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 01
Địa chỉ:Sô´149, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A (ÐT: )

Mã số:912677
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 02
Địa chỉ:Sô´78, Ấp Tân Phú, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A (ÐT: )

Mã số:912549
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 03
Địa chỉ:Sô´1A, Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A (ÐT: )

Mã số:912698
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 04
Địa chỉ:Sô´20, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A (ÐT: )

Mã số:912622
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 05
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Bẩy Ngàn, Huyện Châu Thành A (ÐT: )

Mã số:912608
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 06
Địa chỉ:Sô´243/1, Ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A (ÐT: )

Mã số:912592
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 07
Địa chỉ:Ấp Trường Hòa A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A (ÐT: )

Mã số:912650
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 08
Địa chỉ:Ấp Nhơn Thuận 1a, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A (ÐT: )

Mã số:912699
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 09
Địa chỉ:Sô´QL61, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A (ÐT: )

Mã số:912631
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư số 10
Địa chỉ:Ấp 1a, Xã Tân Hoà, Huyện Châu Thành A (ÐT: )

Mã số:912550
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phú Thạnh
Địa chỉ:Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A (ÐT: 02933953111)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *