BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-LONG MỸ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-LONG MỸ

Mã số:911630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hưng
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 871000)

Mã số:911500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 TX Long Mỹ
Địa chỉ:Sô´4, Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 0711.3871666)

Mã số:911650
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trà Lồng
Địa chỉ:Ấp Long An, Xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 02933875600)

Mã số:911610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Viễn
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Vĩnh Viễn, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 0711.3874100)

Mã số:911550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Trị
Địa chỉ:Ấp 8, Xã Long Trị, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 02933871338)

Mã số:911690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Nghĩa
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 556100)

Mã số:911590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Đông
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Vĩnh Thuận Đông, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 872000)

Mã số:911570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Bình
Địa chỉ:Ấp Bình Tân, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 02933871111)

Mã số:911670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xà Phiên
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Xà Phiên, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 559600)

Mã số:911611
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Viễn
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Vĩnh Viễn, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 874330)

Mã số:911571
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Hiếu
Địa chỉ:Ấp Bình Hiếu, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 873009)

Mã số:911501
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ấp 1
Địa chỉ:Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 873995)

Mã số:911703
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ấp 7
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 556550)

Mã số:911537
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 7
Địa chỉ:Sô´1/7, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911544
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 03
Địa chỉ:Sô´46, Đường Phạm Văn Nhờ, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911545
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 04
Địa chỉ:Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911546
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 05
Địa chỉ:Ấp 6, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911583
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 06
Địa chỉ:Ấp Bình Tân, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911584
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 07
Địa chỉ:Ấp Bình Hiếu, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911663
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 08
Địa chỉ:Ấp Long Bình 1, Xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911547
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 09
Địa chỉ:Ấp 4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911771
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 10
Địa chỉ:Ấp Tân Hưng 2, Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911746
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 11
Địa chỉ:Ấp Long An, Thị Trấn Trà Lồng, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911756
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 12
Địa chỉ:Ấp 10, Xã Lương Nghĩa, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911757
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 13
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Lương Nghĩa, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911784
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 14
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Long Trị A, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911735
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư số 15
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thuận Hoà, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911700
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư số 16
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911765
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư sồ 17
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Vĩnh Viễn 2, Thị xã Long Mỹ (ÐT: )

Mã số:911789
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Trị A
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Long Trị A, Thị xã Long Mỹ (ÐT: 02933511577)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *