BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-NGÃ BẢY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-NGÃ BẢY

Mã số:912980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Thành
Địa chỉ:Ấp Sơn Phú, Xã Đại Thành, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: 02933867499)

Mã số:913000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành
Địa chỉ:Ấp Sơn Phú II, Xã Tân Thành, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: 02933960686)

Mã số:912920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lái Hiếu
Địa chỉ:Khu vực 6, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: 02933867400)

Mã số:913100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị xã Ngã Bảy
Địa chỉ:Sô´2/1, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: 02933866919)

Mã số:912913
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 01
Địa chỉ:Sô´2509, Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: )

Mã số:912932
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 02
Địa chỉ:Sô´05, Khu vực 4, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: )

Mã số:912933
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 03
Địa chỉ:Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: )

Mã số:912934
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư 04
Địa chỉ:Sô´08, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: )

Mã số:912952
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư số 05
Địa chỉ:Khu vực 1, Phường Hiệp Thành, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: )

Mã số:912972
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư số 06
Địa chỉ:Ấp Xẻo Vông, Xã Hiệp Lợi, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: )

Mã số:913020
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phường Ngã Bảy
Địa chỉ:Sô´2/3, Đường Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: 02933963919)

Mã số:912973
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đại lý BĐ Hiệp Lợi
Địa chỉ:Ấp Xẻo Vông B, Xã Hiệp Lợi, Thị xã Ngã Bảy (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *