BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-VỊ THANH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-VỊ THANH

Mã số:910000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 TT Vị Thanh
Địa chỉ:Sô´6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 029333876591)

Mã số:911360
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phường 7
Địa chỉ:Khu vực 2, Phường 7, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 02933879255)

Mã số:911340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến
Địa chỉ:Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 879379)

Mã số:911230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Tân
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 877800)

Mã số:911330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hỏa Lựu
Địa chỉ:Ấp Thạnh Phú, Xã Hoả Lựu, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 879040)

Mã số:911250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Bình
Địa chỉ:Khu vực 6, Phường 3, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 870763)

Mã số:911080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Thành
Địa chỉ:Khu vực 2, Phường 5, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 870761)

Mã số:911057
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 8
Địa chỉ:Khu vực 4, Phường 4, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 580233)

Mã số:911058
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Tín
Địa chỉ:Khu vực 5, Phường 4, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 580309)

Mã số:910900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hậu Giang
Địa chỉ:Sô´6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 029333876760)

Mã số:911060
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 12
Địa chỉ:Đường Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Vị Thanh (ÐT: )

Mã số:911301
Bưu cục:Đại lý bưu điện SỐ 24
Địa chỉ:Sô´27, Khu vực 1, Phường 3, Thành phố Vị Thanh (ÐT: )

Mã số:911229
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư số 01
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh (ÐT: )

Mã số:911401
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư số 02
Địa chỉ:Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Vị Thanh (ÐT: )

Mã số:911131
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư số 03
Địa chỉ:Đường Ngô Quốc Trị, Phường 5, Thành phố Vị Thanh (ÐT: )

Mã số:911132
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư số 04
Địa chỉ:Sô´2, Đường Hòa Bình, Phường 5, Thành phố Vị Thanh (ÐT: )

Mã số:911133
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư số 05
Địa chỉ:Khu vực 1, Phường 5, Thành phố Vị Thanh (ÐT: )

Mã số:911347
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng số 06
Địa chỉ:Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh (ÐT: )

Mã số:911410
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phường 1
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh (ÐT: 02933582000)

Mã số:911320
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Hậu Giang
Địa chỉ:Đường 3-2, Phường 5, Thành phố Vị Thanh (ÐT: )

Mã số:911348
Bưu cục:Điểm BĐVHX BĐVHX Hỏa Tiến
Địa chỉ:Ấp Thạnh An, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *