BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-CAO PHONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-CAO PHONG

Mã số:353700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cao Phong
Địa chỉ:Khu Khu 2, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 02183846101)

Mã số:353712
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nông Trường
Địa chỉ:Khu 5, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 021833844102)

Mã số:353720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Phong
Địa chỉ:Xóm Xóm Quáng Ngoài, Xã Đông Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844050)

Mã số:353732
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thu Phong
Địa chỉ:Xóm Xóm Nam Sơn 1, Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844046)

Mã số:353740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Phong
Địa chỉ:Xóm Xóm Tiềng, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844047)

Mã số:353750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thanh
Địa chỉ:Xóm Giang, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong (ÐT: 891171)

Mã số:353760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thung Nai
Địa chỉ:Xóm xóm nai, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong (ÐT: 891066)

Mã số:353770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Phong
Địa chỉ:Xóm Xóm Bằng, Xã Tây Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844210)

Mã số:353800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phong
Địa chỉ:Thôn Thôn 1, Xã Tân Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844549)

Mã số:353830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phong
Địa chỉ:Xóm Rú 1, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844051)

Mã số:353780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dũng Phong
Địa chỉ:Xóm Xóm Chợ, Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844036)

Mã số:353790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Phong
Địa chỉ:Xóm Xóm Trẹo Ngoài 1, Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 844049)

Mã số:353810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lập
Địa chỉ:Xóm Xóm đảy, Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong (ÐT: 844549)

Mã số:353820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thượng
Địa chỉ:Xóm xóm Bãi thoáng, Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong (ÐT: 844451)

Mã số:353880
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Cao Phong
Địa chỉ:Khu Khu 2, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong (ÐT: 845789)

 

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *