BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-KỲ SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-KỲ SƠN

Mã số:351860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Quang
Địa chỉ:Xóm Mùn 1, Xã Yên Quang, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 820047)

Mã số:351500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kỳ Sơn
Địa chỉ:Xóm Khu 1, Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 02183842377)

Mã số:351530
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bãi Nai
Địa chỉ:Xóm Bãi Nai, Xã Mông Hoá, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 02183842233)

Mã số:351610
Bưu cục:Điểm BĐVHX BĐVHX Hợp Thịnh
Địa chỉ:Xóm Hạnh Phúc, Xã Hợp Thịnh, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842137)

Mã số:351600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Minh
Địa chỉ:Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842137)

Mã số:351580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Thành
Địa chỉ:Xóm Ngọc xạ, Xã Hợp Thành, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842141)

Mã số:351650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Độc Lập
Địa chỉ:Xóm Sòng, Xã Độc Lập, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 891535)

Mã số:351510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dân Hạ
Địa chỉ:Xóm Văn Tiến, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 841405)

Mã số:351560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dân Hòa
Địa chỉ:Xóm Đẽnh, Xã Dân Hoà, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842610)

Mã số:351570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Tiến
Địa chỉ:Xóm Quyết tỉến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842611)

Mã số:351531
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mông Hóa
Địa chỉ:Xóm Dụ 7A, Xã Mông Hoá, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842455)

Mã số:351640
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Kỳ Sơn
Địa chỉ:Xóm Pheo, Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *