BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-MAI CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-MAI CHÂU

Mã số:353300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mai Châu
Địa chỉ:Khu Phố Vãng, Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu (ÐT: 02183867091)

Mã số:353310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tòng Đậu
Địa chỉ:Xóm Nhuối, Xã Tòng Đậu, Huyện Mai Châu (ÐT: 867265)

Mã số:353390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pà Cò
Địa chỉ:Thôn km45, Xã Pà Co, Huyện Mai Châu (ÐT: 839308)

Mã số:353450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xăm Khòe
Địa chỉ:Thôn Xóm Te, Xã Xăm Khoè, Huyện Mai Châu (ÐT: 867823)

Mã số:353520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Hịch
Địa chỉ:Khu Xóm Mai Hịch I, Xã Mai Hịch, Huyện Mai Châu (ÐT: 867769)

Mã số:353510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Hạ
Địa chỉ:Thôn Xóm Lầu, Xã Mai Hạ, Huyện Mai Châu (ÐT: 867800)

Mã số:353490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiềng Châu
Địa chỉ:Thôn Xóm Lác, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu (ÐT: 0911124074)

Mã số:353340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Sạn
Địa chỉ:Xóm Suối Nhúng, Xã Phúc Sạn, Huyện Mai Châu (ÐT: 868425)

Mã số:353570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Noong Luông
Địa chỉ:Khu xóm chà đáy, Xã Noong Luông, Huyện Mai Châu (ÐT: 839305)

Mã số:353350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Phòn
Địa chỉ:Khu xã nà phòn, Xã Nà Phỏn, Huyện Mai Châu (ÐT: 867202)

Mã số:353360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Mèo
Địa chỉ:Khu điểm bưu điện văn hóa xã nà phòn, Xã Nà Mèo, Huyện Mai Châu (ÐT: 867650)

Mã số:353400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bao La
Địa chỉ:Thôn xóm long sắng, Xã Bao La, Huyện Mai Châu (ÐT: 839303)

Mã số:353531
Bưu cục:Điểm BĐVHX Co Lương
Địa chỉ:Thôn Xom Nghe, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu (ÐT: 0948411390)

Mã số:353370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Bảng
Địa chỉ:Khu xã đồng bảng, Xã Đồng Bảng, Huyện Mai Châu (ÐT: 867443)

Mã số:353470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Piềng Vế
Địa chỉ:Khu xóm nam hòa, Xã Piềng Vẽ, Huyện Mai Châu (ÐT: 839302)

Mã số:353320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Khan
Địa chỉ:Xóm Xóm 1, Xã Ba Khan, Huyện Mai Châu (ÐT: 01697249445)

Mã số:353590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thung Khe
Địa chỉ:Khu điểm bưu điện văn hóa xã thung khe, Xã Thung Khe, Huyện Mai Châu (ÐT: 867489)

Mã số:353550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pù Bin
Địa chỉ:Khu xóm bin, Xã Pù Bin, Huyện Mai Châu (ÐT: 839304)

Mã số:353420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hang Kia
Địa chỉ:Thôn Điểm Bưu điện văn hóa xã hang kia, Xã Hang Kia, Huyện Mai Châu (ÐT: 839306)

Mã số:353380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Sơn
Địa chỉ:Thôn Bò báu, Xã Tân Sơn, Huyện Mai Châu (ÐT: 839039)

Mã số:353440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cun Pheo
Địa chỉ:Khu điểm bưu điện văn hóa xa bao la, Xã Cun Pheo, Huyện Mai Châu (ÐT: 839301)

Mã số:353330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Mai
Địa chỉ:Thôn tân mai, Xã Tân Mai, Huyện Mai Châu (ÐT: 839310)

Mã số:352430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dân
Địa chỉ:Xóm Tôm, Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu (ÐT: 839111)

Mã số:353480
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Mai Châu
Địa chỉ:Khu Phố Vãng, Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *