BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-YÊN THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-YÊN THỦY

Mã số:355000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồn Dương
Địa chỉ:Xóm Hổ I, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 02183866603)

Mã số:354970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Trị
Địa chỉ:Xóm Yªn tiÕn, Xã Yên Trị, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864441)

Mã số:354870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Hiệu
Địa chỉ:Xóm Thượng, Xã Bảo Hiệu, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864312)

Mã số:354820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoàn Kết
Địa chỉ:Xóm Nam Bình, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864802)

Mã số:354890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Lương
Địa chỉ:Xóm Yên Mu, Xã Lạc Lương, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864711)

Mã số:354880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Hưng
Địa chỉ:Xóm Gò Đối, Xã Lạc Hưng, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864831)

Mã số:354920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Phúc
Địa chỉ:Xóm Bèo, Xã Đa Phúc, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864525)

Mã số:354910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Sỹ
Địa chỉ:Xóm NghÜa, Xã Lạc Sĩ, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864764)

Mã số:354800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Thủy
Địa chỉ:Khu 11, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 02183864371)

Mã số:354950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lai
Địa chỉ:Xóm Trung Hoµ 1, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864305)

Mã số:354940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lạc
Địa chỉ:Xóm L¹c Vuîng, Xã Yên Lạc, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864311)

Mã số:354840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Lợi
Địa chỉ:Xóm Vố, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864212)

Mã số:354930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Thịnh
Địa chỉ:Xóm Đình A, Xã Lạc Thịnh, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 864192)

Mã số:355007
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Lương
Địa chỉ:Xóm Chềnh, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: 866699)

Mã số:354990
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Thủy
Địa chỉ:Xóm Yªn B×nh, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *