BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH

Mã số:350000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Giao dịch Hoà Bình
Địa chỉ:Tổ 21, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183857805)

Mã số:351630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Minh
Địa chỉ:Khu phố Ngọc, Xã Trung Minh, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 841404)

Mã số:351240
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thịnh
Địa chỉ:Tổ 1b, Tổ 1a, Phường Tân Thịnh, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183881723)

Mã số:351080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Tiến
Địa chỉ:Tổ 22, Phường Đồng Tiến, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183896072)

Mã số:351290
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Chăm
Địa chỉ:Đường An Dương Vương, Phường Chăm Mát, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183891567)

Mã số:351000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phương Lâm
Địa chỉ:Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183852067)

Mã số:351130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thịnh Lang
Địa chỉ:Tổ 6, Phường Thịnh Lang, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 883824)

Mã số:351270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Thịnh
Địa chỉ:Xóm Tiểu Khu 10, Xã Thái Thịnh, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 881412)

Mã số:351180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Mông
Địa chỉ:Xóm Yên Hòa 2, Xã Yên Mông, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 881411)

Mã số:351350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dân Chủ
Địa chỉ:Xóm Tân Lập, Xã Dân Chủ, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 891154)

Mã số:351340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thống Nhất
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Thống Nhất, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 891155)

Mã số:351230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Bình
Địa chỉ:Xóm Đông Lạnh, Xã Hoà Bình, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 883825)

Mã số:351070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sủ Ngòi
Địa chỉ:Xóm sủ, Xã Sủ Ngòi, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 851711)

Mã số:350900
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Hoà Bình
Địa chỉ:Tổ 31, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183852240)

Mã số:351060
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Hòa Bình
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183853061)

Mã số:351110
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thành Phố Hòa Bình
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183899856)

Mã số:351170
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hòa
Địa chỉ:Sô´150, Tổ 1, Phường Tân Hoà, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 0218 3856889)

Mã số:351045
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hành Chính Công
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: )

Mã số:351055
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Hòa Bình
Địa chỉ:Tổ 21, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *