BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-ÂN THI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-ÂN THI

Mã số:161800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ân Thi
Địa chỉ:Sô´1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi (ÐT: 03213 837837)

Mã số:161840
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phúc
Địa chỉ:Thôn Phúc Tá, Xã Tân Phúc, Huyện Ân Thi (ÐT: 835101)

Mã số:162040
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Thi
Địa chỉ:Thôn Trai Thôn, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi (ÐT: 832101)

Mã số:162090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đa Lộc
Địa chỉ:Thôn Đa Lộc, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi (ÐT: 830109)

Mã số:161820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Nhuệ
Địa chỉ:Thôn Văn Trạch, Xã Văn Nhuệ, Huyện Ân Thi (ÐT: 843005)

Mã số:161830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Hoa Thám
Địa chỉ:Thôn An Bá, Xã Hoàng Hoa Thám, Huyện Ân Thi (ÐT: 830690)

Mã số:161860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bãi Sậy
Địa chỉ:Thôn Bối Khê, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi (ÐT: 836007)

Mã số:161880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Ủng
Địa chỉ:Thôn Xa Lung, Xã Phù Ủng, Huyện Ân Thi (ÐT: 836600)

Mã số:161900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn
Địa chỉ:Thôn Phần Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi (ÐT: 836034)

Mã số:161920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đào Dương
Địa chỉ:Thôn Đào Xá, Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi (ÐT: 836034)

Mã số:161930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Vinh
Địa chỉ:Thôn Đỗ Thượng, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi (ÐT: 830431)

Mã số:161940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Du
Địa chỉ:Thôn Kênh Bối, Xã Vân Du, Huyện Ân Thi (ÐT: 830116)

Mã số:161960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Trúc
Địa chỉ:Thôn Trúc Đình, Xã Xuân Trúc, Huyện Ân Thi (ÐT: 830115)

Mã số:161970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Lãng
Địa chỉ:Thôn Bình Hồ, Xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi (ÐT: 830082)

Mã số:161980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đặng Lễ
Địa chỉ:Thôn Cổ Lễ, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi (ÐT: 830081)

Mã số:162000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Ninh
Địa chỉ:Thôn Ninh Thôn, Xã Cẩm Ninh, Huyện Ân Thi (ÐT: 830102)

Mã số:162020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồ Tùng Mậu
Địa chỉ:Thôn Gạo Bắc, Xã Hồ Tùng Mậu, Huyện Ân Thi (ÐT: 834013)

Mã số:162030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Vân
Địa chỉ:Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi (ÐT: 833048)

Mã số:162050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạ Lễ
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Hạ Lễ, Huyện Ân Thi (ÐT: 832141)

Mã số:162070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiền Phong
Địa chỉ:Thôn Bình Lăng, Xã Tiền Phong, Huyện Ân Thi (ÐT: 832142)

Mã số:162080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi
Địa chỉ:Thôn Nhân Vũ, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi (ÐT: 842643)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *