BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-KHOÁI CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-KHOÁI CHÂU

Mã số:162500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Khoái Châu
Địa chỉ:Đường 204, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu (ÐT: 03213 911 911)

Mã số:162620
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Kết
Địa chỉ:Xóm 23, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu (ÐT: 910104)

Mã số:162511
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bô Thời
Địa chỉ:Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu (ÐT: 0321 3920101)

Mã số:162580
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Tảo
Địa chỉ:Thôn Đông Kim, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu (ÐT: 915813)

Mã số:162680
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Châu
Địa chỉ:Thôn Hợp Hòa, Xã Tân Châu, Huyện Khoái Châu (ÐT: 923101)

Mã số:162750
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Hưng
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu (ÐT: 918101)

Mã số:162720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thuần Hưng
Địa chỉ:Thôn Sài Thị, Xã Thuần Hưng, Huyện Khoái Châu (ÐT: 918201)

Mã số:162540
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Vỹ
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu (ÐT: 910516)

Mã số:162550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ông Đình
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu (ÐT: 910410)

Mã số:162660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Kiều
Địa chỉ:Thôn Bình Kiều, Xã Bình Kiều, Huyện Khoái Châu (ÐT: 910219)

Mã số:162600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Tử
Địa chỉ:Thôn An Cảnh, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu (ÐT: 910498)

Mã số:162610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tứ Dân
Địa chỉ:Thôn Toàn Thắng, Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu (ÐT: 928009)

Mã số:162570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dạ Trạch
Địa chỉ:Thôn Đức Nhuận, Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu (ÐT: 915652)

Mã số:162670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Khê
Địa chỉ:Thôn Cẩm Khê, Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu (ÐT: 910399)

Mã số:162560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dân
Địa chỉ:Thôn Dương Trạch, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu (ÐT: 910507)

Mã số:162760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phùng Hưng
Địa chỉ:Thôn Ngọc Thượng, Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu (ÐT: 910092)

Mã số:162530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dân Tiến
Địa chỉ:Thôn Đào Viên, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu (ÐT: 713026)

Mã số:162520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tiến
Địa chỉ:Thôn Thổ Khối, Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu (ÐT: 922082)

Mã số:162710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Tân
Địa chỉ:Thôn Nghi Xuyên, Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu (ÐT: 919700)

Mã số:162700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Tập
Địa chỉ:Thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu (ÐT: 925101)

Mã số:162770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hòa
Địa chỉ:Thôn Yên Khê, Xã Việt Hoà, Huyện Khoái Châu (ÐT: 921303)

Mã số:162690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Ninh
Địa chỉ:Thôn Duyên Linh, Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu (ÐT: 925701)

Mã số:162740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhuế Dương
Địa chỉ:Thôn Lê Lợi, Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu (ÐT: 918154)

Mã số:162730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Công
Địa chỉ:Thôn Hương Quất 2, Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu (ÐT: 918155)

Mã số:162594
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Minh
Địa chỉ:Thôn Thiết Trụ, Xã Bình Minh, Huyện Khoái Châu (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *