BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-KIM ĐỘNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-KIM ĐỘNG

Mã số:162200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kim Động
Địa chỉ:Đường 39a, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động (ÐT: 0321 3811500)

Mã số:162270
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trương Xá
Địa chỉ:Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động (ÐT: 818101)

Mã số:162330
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đức Hợp
Địa chỉ:Thôn Bông Hạ, Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động (ÐT: 817250)

Mã số:162300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thọ Vinh
Địa chỉ:Thôn Bắc Phú, Xã Thọ Vinh, Huyện Kim Động (ÐT: 817234)

Mã số:162280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Xá
Địa chỉ:Thôn Đào Xá, Xã Vĩnh Xá, Huyện Kim Động (ÐT: 821014)

Mã số:162260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Dân
Địa chỉ:Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân, Huyện Kim Động (ÐT: 820003)

Mã số:162240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chính Nghĩa
Địa chỉ:Thôn Dưỡng Phú, Xã Chính Nghĩa, Huyện Kim Động (ÐT: 811073)

Mã số:162230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân La
Địa chỉ:Thôn Mát, Xã Nhân La, Huyện Kim Động (ÐT: 811074)

Mã số:162410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Cường
Địa chỉ:Thôn Trà Lâm, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động (ÐT: 811104)

Mã số:162370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Thanh
Địa chỉ:Thôn Duyên Yên, Xã Ngọc Thanh, Huyện Kim Động (ÐT: 811718)

Mã số:162360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng An
Địa chỉ:Thôn Lai Hạ, Xã Hùng An, Huyện Kim Động (ÐT: 817374)

Mã số:162320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Thanh
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Tiến, Xã Đồng Thanh, Huyện Kim Động (ÐT: 811795)

Mã số:162250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngũ Lão
Địa chỉ:Thôn Cốc Ngang, Xã Phạm Ngũ Lão, Huyện Kim Động (ÐT: 820411)

Mã số:162350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Động
Địa chỉ:Thôn Nho Lâm, Xã Mai Động, Huyện Kim Động (ÐT: 816004)

Mã số:162290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thịnh
Địa chỉ:Thôn Quảng Lạc, Xã Phú Thịnh, Huyện Kim Động (ÐT: 816531)

Mã số:162220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Xá
Địa chỉ:Thôn Cao Xá, Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động (ÐT: 826050)

Mã số:162420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Mai
Địa chỉ:Thôn Mai Xá, Xã Song Mai, Huyện Kim Động (ÐT: 822066)

Mã số:162351
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Nghệ
Địa chỉ:Thôn Vân Nghệ, Xã Mai Động, Huyện Kim Động (ÐT: 816400)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *