BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-MỸ HÀO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-MỸ HÀO

Mã số:163200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỹ Hào
Địa chỉ:Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 0321 3742742)

Mã số:163201
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bần
Địa chỉ:Phố Bần, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 943103)

Mã số:163250
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Thứa
Địa chỉ:Phố Thứa, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 943102)

Mã số:163265
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Khu công nghiệp
Địa chỉ:Thôn Tháp, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào (ÐT: )

Mã số:163330
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bạch Sam
Địa chỉ:Thôn Bến, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 945101)

Mã số:163220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Hòa
Địa chỉ:Thôn Nguyễn Xá, Xã Nhân Hoà, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 943790)

Mã số:163280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Xá
Địa chỉ:Thôn Cẩm Sơn, Xã Cẩm Xá, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 943238)

Mã số:163230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan Đình Phùng
Địa chỉ:Thôn Kim Huy, Xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 943789)

Mã số:163300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Quang
Địa chỉ:Thôn Bùi Bồng, Xã Dương Quang, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 945070)

Mã số:163370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phong
Địa chỉ:Thôn Phúc Miếu, Xã Hoà Phong, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 945073)

Mã số:163360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Đức
Địa chỉ:Thôn Phong Cốc, Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 955101)

Mã số:163270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phùng Chí Kiên
Địa chỉ:Thôn Long Đằng, Xã Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 947143)

Mã số:163340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Dục
Địa chỉ:Thôn Xuân Nhân, Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 955096)

Mã số:163350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Lâm
Địa chỉ:Thôn Hòe Lâm, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 949012)

Mã số:163320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Long
Địa chỉ:Thôn Phú Sơn, Xã Hưng Long, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 945072)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *