BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-TIÊN LỮ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-TIÊN LỮ

Mã số:161300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tiên Lữ
Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Vương, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 0321 3872872)

Mã số:161370
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Hàng
Địa chỉ:Khu phố Ba Hàng, Xã Thủ Sĩ, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 877707)

Mã số:161430
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thụy Lôi
Địa chỉ:Thôn Thụy Lôi, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 875101)

Mã số:161330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Đạo
Địa chỉ:Thôn Tam Nông, Xã Hưng Đạo, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 873297)

Mã số:161340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhật Tân
Địa chỉ:Thôn An Trạch, Xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 873031)

Mã số:161360
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Viên
Địa chỉ:Khu Nội Thượng, Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 873030)

Mã số:161440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Triều
Địa chỉ:Thôn Hải Yến, Xã Hải Triều, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 875279)

Mã số:161450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Thắng
Địa chỉ:Thôn An Lạc, Xã Đức Thắng, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 875138)

Mã số:161470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Phượng
Địa chỉ:Thôn Điềm Tây, Xã Minh Phượng, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 875149)

Mã số:161490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lệ Xá
Địa chỉ:Thôn Phù Liễu, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 875265)

Mã số:161380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiện Phiến
Địa chỉ:Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 877839)

Mã số:161480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Dũng
Địa chỉ:Thôn Canh Hoạch, Xã Trung Dũng, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 39512012)

Mã số:161460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cương Chính
Địa chỉ:Thôn Bái Khê, Xã Cương Chính, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 886003)

Mã số:161320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngô Quyền
Địa chỉ:Thôn Đại Nại, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 395016)

Mã số:161350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dị Chế
Địa chỉ:Thôn Dị Chế, Xã Dị Chế, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 874056)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *