BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-VĂN GIANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-VĂN GIANG

Mã số:163800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Giang
Địa chỉ:Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang (ÐT: 03213 3931108)

Mã số:163801
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Văn Phúc
Địa chỉ:Thôn Công Luận 1, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang (ÐT: 930081)

Mã số:163830
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Hưng
Địa chỉ:Thôn Bạc Thượng, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang (ÐT: 931240)

Mã số:163910
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mễ Sở
Địa chỉ:Thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang (ÐT: 938101)

Mã số:163820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cửu Cao
Địa chỉ:Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang (ÐT: 724090)

Mã số:163850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Trụ
Địa chỉ:Thôn 11, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang (ÐT: 936649)

Mã số:163870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Khúc
Địa chỉ:Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang (ÐT: 729015)

Mã số:163880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Lộc, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang (ÐT: 937027)

Mã số:163960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phụng Công
Địa chỉ:Thôn Đại, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang (ÐT: 934050)

Mã số:163900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Nghĩa
Địa chỉ:Thôn Đan Kim, Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang (ÐT: 931226)

Mã số:163920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thắng Lợi
Địa chỉ:Thôn Tân Lợi, Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang (ÐT: 732016)

Mã số:163940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Quan
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang (ÐT: 931048)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *