BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-VĂN LÂM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-VĂN LÂM

Mã số:163500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Lâm
Địa chỉ:Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm (ÐT: 0321 3789789)

Mã số:163507
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Như Quỳnh
Địa chỉ:Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm (ÐT: 987596)

Mã số:163511
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu Cục KHL-TMĐT Văn Lâm
Địa chỉ:Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm (ÐT: )

Mã số:163670
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lạc Đạo
Địa chỉ:Thôn Ngọc, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm (ÐT: 990100)

Mã số:163640
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Đồng
Địa chỉ:Thôn Đại Từ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm (ÐT: 983101)

Mã số:163530
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trưng Trắc
Địa chỉ:Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm (ÐT: 0321 3997100)

Mã số:163660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chỉ Đạo
Địa chỉ:Thôn Đông Mai, Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm (ÐT: 983004)

Mã số:163620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hưng
Địa chỉ:Thôn Mễ Đậu, Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm (ÐT: 983002)

Mã số:163590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Tài
Địa chỉ:Thôn Lương Tài, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm (ÐT: 983008)

Mã số:163520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Quang
Địa chỉ:Khu phố Dầu, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm (ÐT: 980101)

Mã số:163570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Dù
Địa chỉ:Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm (ÐT: 994011)

Mã số:163580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hải
Địa chỉ:Thôn Khách, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm (ÐT: 981514)

Mã số:163550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Hồng
Địa chỉ:Thôn Minh Hải, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm (ÐT: 982037)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *