BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-YÊN MỸ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HƯNG YÊN-YÊN MỸ

Mã số:162900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Mỹ
Địa chỉ:Đường 39, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 0321 961961)

Mã số:162960
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trai Trang
Địa chỉ:Thôn Trai Trang, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 964102)

Mã số:163010
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Từ Hồ
Địa chỉ:Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 965101)

Mã số:163040
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Châu
Địa chỉ:Thôn Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 975101)

Mã số:162920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lưu Xá
Địa chỉ:Thôn Lưu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 964804)

Mã số:162930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hiệp
Địa chỉ:Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 963146)

Mã số:162940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giai Phạm
Địa chỉ:Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 967001)

Mã số:162950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Long
Địa chỉ:Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 964511)

Mã số:162970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Long
Địa chỉ:Thôn Châu Xá, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 963148)

Mã số:162980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Than
Địa chỉ:Thôn Đồng Than, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 964510)

Mã số:163000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàn Long
Địa chỉ:Thôn Đại Hạnh, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 965611)

Mã số:163020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hòa
Địa chỉ:Thôn Khóa Nhu, Xã Yên Hoà, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 966017)

Mã số:163030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Cường
Địa chỉ:Thôn Mỹ Xá, Xã Việt Cường, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 975010)

Mã số:163050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lý Thường Kiệt
Địa chỉ:Thôn Tổ Hỏa, Xã Lý Thường Kiệt, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 976021)

Mã số:163060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Việt
Địa chỉ:Thôn Lãng Cầu, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 977020)

Mã số:163070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hòa
Địa chỉ:Thôn Thiên Lộc, Xã Trung Hoà, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 971027)

Mã số:163090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hưng
Địa chỉ:Thôn Trung Đạo, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 960039)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *