BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-CAM LÂM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-CAM LÂM

Mã số:655340
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Suối Dầu
Địa chỉ:Thôn Khánh Thành, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm (ÐT: 740001)

Mã số:655350
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Suối Tân
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm (ÐT: 743001)

Mã số:655211
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cam An Nam
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Trung, Xã Cam An Nam, Huyện Cam Lâm (ÐT: 864002)

Mã số:655280
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cam Hòa
Địa chỉ:Thôn Cửu Lợi, Xã Cam Hoà, Huyện Cam Lâm (ÐT: 3863063)

Mã số:655300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Tân
Địa chỉ:Thôn Phú Bình 2, Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm (ÐT: 3863190)

Mã số:655260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Hiệp Bắc
Địa chỉ:Thôn Trung Hiệp 1, Xã Cam Hiệp Bắc, Huyện Cam Lâm (ÐT: 859840)

Mã số:655270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Hiệp Nam
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Thái, Xã Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm (ÐT: 864139)

Mã số:655201
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam An Bắc
Địa chỉ:Thôn Cửa Tùng, Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm (ÐT: 3864150)

Mã số:655240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Hải Đông
Địa chỉ:Thôn Thủy Triều, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm (ÐT: 3859986)

Mã số:655310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Thành Bắc
Địa chỉ:Thôn Tân Quí, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm (ÐT: 859889)

Mã số:655290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Phước Tây
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm (ÐT: 997046)

Mã số:655250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Hải Tây
Địa chỉ:Thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm (ÐT: 3989092)

Mã số:655330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Tân
Địa chỉ:Thôn Suối Cốc, Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm (ÐT: 991228)

Mã số:655341
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Cát
Địa chỉ:Thôn Tân Xương, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm (ÐT: 3740700)

Mã số:655200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cam Lâm
Địa chỉ:Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm (ÐT: 3983500)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *