BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-CAM RANH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-CAM RANH

 

Mã số:654510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cam Phúc
Địa chỉ:Khóm 3, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 3857201)

Mã số:654680
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cam Phước Đông
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 997022)

Mã số:654530
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Ca
Địa chỉ:Khóm Mỹ Ca, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 3857378)

Mã số:654700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Thanh
Địa chỉ:Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 865210)

Mã số:654490
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cam Phú
Địa chỉ:Khóm Phú Thịnh, Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 861144)

Mã số:654400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cam Ranh
Địa chỉ:Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 3955966)

Mã số:654701
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Thịnh Đông
Địa chỉ:Thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 865270)

Mã số:654690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Thịnh Tây
Địa chỉ:Thôn Sông Cạn, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 856632)

Mã số:654720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Bình
Địa chỉ:Thôn Bình Ba, Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 858905)

Mã số:654550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Thành Nam
Địa chỉ:Thôn Quảng Phúc, Xã Cam Thành Nam, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 3857036)

Mã số:654721
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hưng
Địa chỉ:Thôn Bình Hưng, Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 858401)

Mã số:654710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Lập
Địa chỉ:Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 865034)

Mã số:654453
Bưu cục:Đại lý bưu điện Cam Ranh 12
Địa chỉ:Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 952196)

Mã số:654467
Bưu cục:Đại lý bưu điện Cam Ranh 15
Địa chỉ:Đường 3/4, Phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 861658)

Mã số:654516
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cam Phúc Nam
Địa chỉ:Tổ Phúc Thủy, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 862091-862092)

Mã số:654435
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL-HCC Cam Ranh
Địa chỉ:Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh (ÐT: 3855700)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *