BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-DIÊN KHÁNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-DIÊN KHÁNH

Mã số:653700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Diên Khánh
Địa chỉ:Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh (ÐT: 3850206)

Mã số:653800
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Diên Phước
Địa chỉ:Thôn An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh (ÐT: 780100)

Mã số:653770
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Diên Xuân
Địa chỉ:Thôn Xuân Đông, Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh (ÐT: 787225)

Mã số:653720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Thành
Địa chỉ:Khóm Phan Bội Châu, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh (ÐT: 850333)

Mã số:653890
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Suối Hiệp
Địa chỉ:Thôn Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh (ÐT: 745438)

Mã số:653750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Sơn
Địa chỉ:Thôn Nam 1, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh (ÐT: 774100)

Mã số:653830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Lộc
Địa chỉ:Thôn Mỹ Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh (ÐT: 782040)

Mã số:653780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Đồng
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh (ÐT: 786041)

Mã số:653840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Tân
Địa chỉ:Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh (ÐT: 783180)

Mã số:653740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Điền
Địa chỉ:Thôn Đại Điền Đông 1, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh (ÐT: 772654)

Mã số:653730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Phú
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh (ÐT: 770652)

Mã số:653790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Lạc
Địa chỉ:Thôn Thanh Minh 2, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh (ÐT: 852658)

Mã số:653760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Lâm
Địa chỉ:Thôn Hạ, Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh (ÐT: 785009)

Mã số:653860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Tiên
Địa chỉ:Thôn Xuân Phú 2, Xã Suối Tiên, Huyện Diên Khánh (ÐT: 742010)

Mã số:653850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Bình
Địa chỉ:Thôn Hội Phước, Xã Diên Bình, Huyện Diên Khánh (ÐT: 851500)

Mã số:653810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Thọ
Địa chỉ:Thôn Phước Lương, Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh (ÐT: 3784060)

Mã số:653820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Hòa
Địa chỉ:Thôn Quang Thạnh, Xã Diên Hoà, Huyện Diên Khánh (ÐT: 850172)

Mã số:653910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Toàn
Địa chỉ:Thôn Phước Thạch, Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh (ÐT: 750655)

Mã số:653920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên An
Địa chỉ:Thôn Phú Ân Nam 1, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh (ÐT: 3852555)

Mã số:653884
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Thạnh
Địa chỉ:Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh (ÐT: 752383)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *