BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-KHÁNH SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-KHÁNH SƠN

Mã số:654200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Khánh Sơn
Địa chỉ:Sô´35, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn (ÐT: 3869201)

Mã số:654220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Trung
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn (ÐT: 869067)

Mã số:654230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hiệp
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Sơn Hiệp, Huyện Khánh Sơn (ÐT: 869147)

Mã số:654240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lâm
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn (ÐT: 867602)

Mã số:654250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Sơn
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Thành Sơn, Huyện Khánh Sơn (ÐT: 867601)

Mã số:654260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Bình
Địa chỉ:Thôn Xóm Có, Xã Sơn Bình, Huyện Khánh Sơn (ÐT: 867613)

Mã số:654280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Cụm Bắc
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn (ÐT: 869173)

Mã số:654270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Cụm Nam
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ba Cụm Nam, Huyện Khánh Sơn (ÐT: 869064)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *