BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-KHÁNH VĨNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-KHÁNH VĨNH

Mã số:654000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Khánh Vĩnh
Địa chỉ:Sô´09, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 3790270)

Mã số:654130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Cầu
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 790433)

Mã số:654020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Nam
Địa chỉ:Thôn Hòn Dù, Xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 790758)

Mã số:654072
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thượng
Địa chỉ:Thôn Đa Râm, Xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 790889)

Mã số:654030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Trung
Địa chỉ:Thôn Suối Cá, Xã Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 790437)

Mã số:654040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Đông
Địa chỉ:Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 797108)

Mã số:654050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Bình
Địa chỉ:Thôn Bến Khế, Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 797213)

Mã số:654060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hiệp
Địa chỉ:Thôn Hòn Lay, Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 790431)

Mã số:654090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cầu Bà
Địa chỉ:Thôn Đá Trắng, Xã Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 790432)

Mã số:654080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giang Ly
Địa chỉ:Thôn Gia Rít, Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 793530)

Mã số:654124
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thành
Địa chỉ:Thôn Giòng Cạo, Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 790889)

Mã số:654140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Phú
Địa chỉ:Thôn Giang Mương, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 790404)

Mã số:654110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Sang
Địa chỉ:Thôn Chà Liên, Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 793500)

Mã số:654100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Thái
Địa chỉ:Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh (ÐT: 793550)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *