BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-AN BIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-AN BIÊN

Mã số:922400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Biên
Địa chỉ:Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên (ÐT: 02973510810)

Mã số:922510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thứ 7
Địa chỉ:Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên (ÐT: 02973524000)

Mã số:922410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Yên
Địa chỉ:Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên (ÐT: 02973881780)

Mã số:922450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Yên
Địa chỉ:Ấp Ba Biển B, Xã Nam Yên, Huyện An Biên (ÐT: 02973881770)

Mã số:922430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Yên A
Địa chỉ:Ấp Rẫy Mới, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên (ÐT: 02973512200)

Mã số:922440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Yên
Địa chỉ:Ấp Thứ 1, Xã Tây Yên, Huyện An Biên (ÐT: 02973512001)

Mã số:922470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thái
Địa chỉ:Ấp Sáu Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên (ÐT: 02973882500)

Mã số:922490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thái A
Địa chỉ:Ấp Bảy Biển, Xã Nam Thái A, Huyện An Biên (ÐT: 02973882599)

Mã số:922530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Yên
Địa chỉ:Ấp Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên (ÐT: 02973523001)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *