BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-CHÂU THÀNH

Mã số:923000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành
Địa chỉ:Khu Phố Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973836085)

Mã số:923070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tà Niên
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973621345)

Mã số:923080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình An
Địa chỉ:Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973617199)

Mã số:923030
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mong Thọ B
Địa chỉ:Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973625050)

Mã số:923010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giục Tượng
Địa chỉ:Ấp Tân Tiến, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973836931)

Mã số:923100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hòa
Địa chỉ:Ấp Bình Lợi, Xã Minh Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973616000)

Mã số:923060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Lộc
Địa chỉ:Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973837506)

Mã số:923050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mong Thọ A
Địa chỉ:Ấp Hòa Ninh, Xã Mong Thọ A, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973625635)

Mã số:923130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mong Thọ
Địa chỉ:Ấp Hòa Phú, Xã Mong Thọ, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973837727)

Mã số:923109
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hưng
Địa chỉ:Ấp Minh Hưng, Xã Minh Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973611933)

Mã số:923057
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Lợi
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lợi, Xã Mong Thọ A, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973929191)

Mã số:923126
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Phú
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Hoà 1, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành (ÐT: 02973612087)

Mã số:923077
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại học Kiên Giang
Địa chỉ:Sô´07, Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *