BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GIANG THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GIANG THÀNH

Mã số:921851
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Khánh Hòa
Địa chỉ:Ấp Hòa Khánh, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành (ÐT: 02973859301)

Mã số:921860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trần Thệ
Địa chỉ:Ấp Trần Thệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành (ÐT: 02973859046)

Mã số:921840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Điều
Địa chỉ:Ấp Cống Cả, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành (ÐT: 02973859602)

Mã số:921861
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mỹ
Địa chỉ:Ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành (ÐT: 02973859001)

Mã số:921850
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Giang Thành
Địa chỉ:Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành (ÐT: 02973859441)

Mã số:921950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lợi
Địa chỉ:Ấp Giồng Kè, Xã Phú Lợi, Huyện Giang Thành (ÐT: 02973859141)

Mã số:921940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phú
Địa chỉ:Ấp Mẹt Lung, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành (ÐT: 02973859859)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *