BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GIỒNG RIỀNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KIÊN GIANG-GIỒNG RIỀNG

Mã số:923800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Giồng Riềng
Địa chỉ:Khu Nội Ô, Thị Trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973821197)

Mã số:923940
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Thạnh
Địa chỉ:Ấp Đồng Tràm, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973822614)

Mã số:923920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàn Tân Định
Địa chỉ:Ấp Sở Tại, Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973822224)

Mã số:923960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973821959)

Mã số:923910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Bình
Địa chỉ:Ấp Chà Rào, Xã Thạnh Hoà, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973821958)

Mã số:923900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Hưng
Địa chỉ:Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Hưng, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973821961)

Mã số:923880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Lộc
Địa chỉ:Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973821957)

Mã số:923890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phước
Địa chỉ:Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Phước, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973821956)

Mã số:923980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Thuận
Địa chỉ:Ấp Bình Quang, Xã Hoà Thuận, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973823901)

Mã số:923840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hưng
Địa chỉ:Ấp Hòa Mỹ, Xã Hoà Hưng, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973823119)

Mã số:923850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Lợi
Địa chỉ:Ấp Hòa Hiệp, Xã Hoà Lợi, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973823150)

Mã số:923930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàn Thạch
Địa chỉ:Ấp Giồng Đá, Xã Bàn Thạch, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973650001)

Mã số:923830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa An
Địa chỉ:Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973823001)

Mã số:923820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Chúc
Địa chỉ:Ấp Ngọc An, Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973638001)

Mã số:923860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Thành
Địa chỉ:Ấp Ngã Năm, Xã Ngọc Thành, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973639338)

Mã số:923870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Thuận
Địa chỉ:Ấp Vinh Bắc, Xã Ngọc Thuận, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973639001)

Mã số:924044
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phú
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973646406)

Mã số:924035
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Hòa
Địa chỉ:Ấp Chính Ghì, Xã Ngọc Hòa, Huyện Giồng Riềng (ÐT: 02973644691)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *